این سه نفر عجیب روی مخ منن :)


انگار یکیشون ورژن کره ایه، یکی امریکایی، یکی ایرانی،


همه ام میگن کو شباهت :/


ولی واقعا هرکدومو میبینم یاد اون یکی میوفتم.


#من باب یادگــاری#
چرا انقدر یه شکلین ؟! :|