بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب رفع تکلیف.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب رفاقت و حس دوستانه با صاحب وب.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب حس کنجکاوی نسبت به شخص 

شخیص صاحب وب.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب به فکر فرو رفتن با نوشته های اون وب.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب احساس خوب گرفتن از اون وب.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب حس بد جبران.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب امید به فهمیدن نوشته هاش در اینده.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب کل کل و تنفر از صاحب وب.

بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب تنفر از وب اما حس فضولی که باعث 

ادامه میشه.

جدید:بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب حمایت از کار یا هدف یا افکار یا نوشته های اون نویسنده.

جدید :بعضی وبلاگ ها که اپ میشن بازشون میکنی...من باب دیدن اسم اون نویسنده تو بخش نظرات وب دیگه ای و رفتن و دنبال کردنش.

و....


اینا دلایل مختلف من بود برای تحت تعقیب قرار دادن وب های بیــــان :)

این دلایل احتمالا دوباره بروزرسانی میشن یا نمیشن.

شما بیشتر وب هایی که دنبال میکنین به کدوم یکی از دلایل بالاست؟ و یا دلیل مجزای دیگه ای 

دارین؟؟ اون دلیل رو بگین.

هاهاها وب من رو اگه دنبال میکنین به کدوم یک از دلایل بالاست؟؟ :)

خواستید خصوصی بگیین.

نخواستید هم بگید من تایید میکنم همه نظراتو. بدون ذره ای تعارف :))


مخـلصیم :)

یاعلی :)