نمیدونم تا حالا شده با کسی دست بدین سر یه قولی که رودروایسی  محض باشه ؟!


من با یه عزیزی یه قول خیلی خنده دار عجیب مخفی دادم :/


باهاش دست دادم...


و اون گفت پس حرمت این دستت رو بدون !!!


و این جملش ...!!!


الان در بدترین حالت حس میکنم اگه قولم رو بشکونم دســـــتم قطع میــــشه :D


و من برای دستم بخونم...


چرا رفتی چرا من بی قرارم ؟! :/پ.ن : اخه این چه قولی بود !!


پ.ن2: یه پسر بچه دارن همسایه کناریمون همیشه مادرش درحال داد زنه : محــــــــمد شـــــلوارتو بپووووش...محــــــــمد تو حیاط


جیش نـــــکن....محمد الهی فلان شــــی....محمد فلان فلان...و سه ساعت بعد...جان مامان...عزیزم...پسر دارم شاه نداره :/


مدیووونین اگه فک کنین گوش وایمیستم...همه از دست این خانومه عاصــــی ان !!! انقدر جیـــغ و داد و...!!!


شوهر شمم میاد که بدترررر...الانم باز داره مارو با فحاشی های بلندش به بچش به فیض میرسونه !!!


پ.ن3 : قولم گوش نکردن اهنگ طی هفت ماه بود :/نپــرسین چراااا چون خودمم نمیدونم :)


پ.ن4: سید میگفت فلان جا فضاش خیلی بده...برای تو مناسب نیس نرو...نه به خاطر حرف اون...بخاطر اینکه خودمم به این حرف


رسیدم دیگه تو اون گروه مزخرف نرفتم...!


پ.ن5: یعنی اگه تا حالا به این هیچ اعتقادی نداشتم الان معتقد معتقدمممم که زیبایی کاملا ســلیقه اییه :/


کاملااااااا :/ وقتی اون خانوم غریبه منو دید یهو ایستاد و به مادرم گفت وای خانوم دخترتون چقدر نازه ماشالله اولش این شکـــلی


شدمممم :)) تا  بناگوش  :/ اما بعدش باز به این قضیه رســـیدم که زیبایی کاملا سلیقه ایه وگرنه من صبح تا شب دارم زیر الفاظ رکیک


خواهرم حرف  میخورممم و دم برنمـــی اوررررم :))  هــعی خدایا این ادمااا رو زیادددد کن :) اعتماد به نفس میدن خوبــــــه :)


خود من که اسطوره ی این قضایاااام...یکی رو دیدیم...مامانم گفت ماشالله...خواهرم گفت وای چه خوشگله...من گفتم خدا تو ساخت


این بشر کم کاری کرده :/ و این اســــــت تفاوت ســــلیقه در زیبایی شنـــــاســـــی :)


پ.ن6:پرسپوووولیـــس برد الســــــد رو :) من عمرا قرمز باشـــــم :/ اما این برد با اون پنالتی همیشگی تو فوتبال خارجی ما ایرانیاااااا


عجـــیب چسبید دمت گرممم علـــــیپوووور :)


پ.ن7:سکته ای زیاد داشتــــیم :/ و نمیدونم چرا درد وطن پرســــتی من زیر درخت البالووو گم شـــده :( خبر داری نوچ نوچ بی خبری


نوچ نوچ :)


پ.ن8:بله بله یکمی احساس رد دادن میــــکنم :)


پ.ن9:امروز تولد مامانجونـــــیمه (مادربزرگ مادریــــم :) و شما چه دانـــید که او عشـــقی است که دومیش را افردیگار نساخته :)


پ.ن10:و السلاااام :)