خواستم سر رفاقت با یه موجودی تا قبل عید باهاش یه جایی برم...اونم دوبار در هفته...!

دیدم اصلا با من جور نیست اون جا...اصلا ... !

پیام دادم گفتم نمیام...! دم از تعهد زد...! گفتم یعنی من نیام بهم میخوره ؟!گفت اره...چه جوری بهت بگم. و من باز هم رفتم.

و کل اون ساعتا دلم میخواست فقط تموم شه...حرص و عصبانیت !!! خالم اومد خونمون وقتی شنید کلی بارم کرد :))

در یک کلام گفت رفاقتت بخورد بر فرق سرمـــان...بگو نه و خلاصــــ...این ادم منفعت طلب را بگذار سر کوچه و ایـنا :))

منم پیام دادم و گفتم دیگه نمیام.فکر میکردم مثل اون شب طوماااار مینویسه اما فقط گفت اوکی!

تز های رفاقتی من بر باد رفت :)

منفعت طلبی های او هـــــم :)****یه تشکری هم بکــنم از خــدا :) من باب این که یه ذره حرکت رو با صدتا برکت جواب میده !

یه ذره تغییر رو بهونه میکونه که چندتا دررو همزمان باز کنه.

یهو میشی عزیز :)

عزیز تویی و بس خدا جان :) بقیه ادات رو در میارن :))***


 FATF & CFT ؟؟؟؟


what the fazeeeee؟!


are you ok؟؟؟؟!!!!!!!!!****


وقتی با یکـــــــی یک ساعت و نیم پـــشت تلفن حـرف که نه...میخندی و مزخرف میگــــی !

یعنی هنوز کودکـــی :)

روز کودک به خودم مبارک با تاخیر :)

دیشبم فرستادم بابامو پیتزا بگیره برای اهل منزل :)

من باب روز کودک :/

فک نکنین برای خواهر کوچیکم...صرفاااااا برای خودم :)

الان چند وقته میترسم از اینکه سنم بالا بره :) نمیدونم چرا اینجوری شدم :) واقعا این مسائل الان نباید مورد بحث گودزیلا جان

باشه اما هست :/ میاد و میره :/

نمیفهمم چرا انقدر دوره جوونی باید کوتاه باشه بعد پیری انقدر درااااااز ؟!

من نمیپسندم اقــــا :) انا اعتراااااض :))****


یه اقا پسری هست تو فامیلمون انقدر خوب...با شعور...19 سالشه خب؟! بعد پدربزرگش مجبورش کرد ازدواج کنه.

من دردموووو به کی بگم؟!!!!!

صرفا برای اینکه الان دانشگاه قبول شد و بچه ی مذهبیه نره اونجا خراب نشه دل نبنده چمیدونم از این چــــیزا !

شنیدم کف کردم !

یعنی چی؟!

خوبه پس فردا بره خیانت کنه تو این سن به زور زنش دادین ؟!

هـعی :/****و تو بخند کــــیم اما من سال بعد اولین دستمزد مستقلم رو میگیرم :)

بله تو همین سن کم :)

میگیرم و تو همچنان بخــــند و... :)***عشقول جان اومده گفته : چرا وسط استینت سوراخه ؟! مثلا حضرت یوسفی ؟! :)

یکی نیست به این فسقل بگه این مدله عزیزم :) این مــــدله استینه :))***


از ادم های منفعت طلب خودخواه بدم بدم بدم می اید !

اع اسم اون رمان اقای چی بود اسمش؟! اهااااا binaha !

بود چی؟!از عشق بدم بدم بدم می اید :)

یادش به خیر اون رمانای اینترنتی :))

شاید دومیش یکمی خودمم باشم :)

اما من هیچ کجا نگفتم از خودم خوشم میاد :))***یکی پرســـید : یارت را چگونه میبینی ؟! نمود بیرونی دارد یا ندارد ؟!

گفتم : برای ما زود است و سوال بعدی :))

زود است و خیلی زود است اما نمود بیرونی داره :)) دایی کوچیکم میشه نمود بیرونیش...یار جان شبیه اون باید باشه :)

همین و یکی دیـــــگر :D***زنگ زد و کلی انرژی داد :)

با اون لهجه اصفهانیش :)***


اقا جــــان تهران چجوری زندگی میکنید ؟!!!!!!!!

الان یکمی بارندگی اومده اما قبلش من رفتم یه سر اونجا چند وقت پیش دقیقا قبل بارندگی .

داغـــــان هوایش یعنی !!!!

تا یه هفته چشم هام فقط میسوخت و اشک میومد از الودگــی !

ازگل که تازه میگفتن هواش خوبه :/

کلاس های اضافه :/

چقدر مگه شمال و جنوبش فرق داره ؟!

قدر ارزن !!!!!!!

مازندران و بس :)***این نجم الدین شریعتی هست مجری برنامه سمت خدا :)

چقدر اروم حرف میزنه با ارامش :)

منم میتوووونم یه روز انقدر اروم و بدون هیجان حرف بزنم :/***


فونت الان خوبه ؟!

فاصله بین خطوط؟!

من باب انتقاد یکی از عزیزان سعی کردم بهترش کنم :)

راضی هستین ؟! :)