سلام.

سومین پست امروزمـــــه میدونم :))

ولی به دعوت نسیم جــانم و چون امشب شب اخره فک کنم ،اومدم :)بعضی از اهنگاشو قبلا شنیده بودم :)

پـــس خلف وعـــده نیست :)


"آهنـــگ ششمــــی"


Theme_From_The_Mermaid_Chairشنیده ام امشب حوالی صفر عاشقی، دور شمع دیگری پروانه می شوی...

برای کس دیگری می سوزی و برای کس دیگری می میری...

کلاغ  صادق هنوز هم پیدا می شود.

خواستم بگویم...

بوی تنت انگار سالهاست با شعله هایم خاکستر شده.

دل تنگی میدانی چیست ؟! من دلتنگ آن بوی خاکستر شده ام !

دل تنگم و سلول هایم مظلومانه گوشه ای در حال احتضارند.

لاقل بیا و یک بار دورم بچرخ...یک بار برایم بسوز...یک بار برایم بمیر !

بویت که دوباره حوالــــی ام گـرم گرفت؛ برو...!

پیش هر شعله ای که خیال می کنی "زیادی" از من گرم تر است...!"نارتی تی "
پ.ن: چون دیگه اخراست و اونایی که من تا حدی میشناختمم شرکت کردن و اونای دیگــــه ام اهل این قرتی بازیا نیستن که بیان و


بنویســـن پس کسیو نمیتونم دعوت کــــــنم :)  


پ.ن2: داشتم فکـــر میکردم این متنو میدادم قبل گذاشتن نسیم با صدای خودش بخونه بعد بزااارم اینجـــا :) اع :( حیف شد :))