گودزیـــلای لــمـ ــیده بر ذهـن

شـلاق !


اندرو منزوی و یک انگیزه درونی !

ترنس فلچر مجنون دوشخصیتی !

اون اکادمی موسیقی المان نازی طور !

همه اینا میتونه توی یه فیلم جمع شه و دیوونه کننده به نظر برسه !

حتی اگه چند بار ببینی ... برای بار چندم... مو به مو !فلچر_ بدترین جمله توی زبان ما اینه که : عالی بود !


و اسکار نقش مکمل باید مال بازیگر نقش فلچر میشد ! این حقی انکار نشدنی بود و هست !

#شلاق#

#whiplash#


Related image

۸ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان