دوموضوع شاید هم عنوان اما با جزییات متفاوت این روزها من را دچار مشغولیت کرده !****


بازیگر سریال پدر با پخش عکس های مدلینگ تو صفحه شخصی اش سر و صدا کرد...


طوریکه حتی صحبت از حذف ریحانه پارسا در سری دوم پدر شد.


کاری به حواشی ریز و درشت و مزخرف سینمایی ها ندارم اما واکنش عجیب این دختر بعد از  حواشی ایجاد شده جای بسی فکر دارد.


"این عکس ها صرفا توجیحی است که ریحانه با لیلای سریال پدر فرق داره وگرنه.... و غیره "


این فرار از شخصیت یک نقش  متحول شده مذهبی که شاید پیش عده ای هم اندکی محبوبیت بدست اورده باشد یعنی چه؟!


برچسب مذهبی بودن انقدر نچسب است ؟!


انقدر تکرار یک نقش صرفا مذهبی برای بازیگر ملال اور است ؟! :/ حتی اگر با آن دیده شود؟!


این سوال ها زنگ زیاد می زنند در ذهن :)


کاری به نوع پوشش ندارم...قطعا هرکسی ازاد است !


اما این جمله که "توجیح شبیه نبودن من بود و لیلا" زیادی برایم ابروبالا دهنده بود :)


شاید هم باید گذاشت پای سن کم و رفتن در جو و فضا و پایین نیامدن :)


به هر حال هرچه که باشد...


مسئله در ذهن پیش می آید...آن هم گاهی با یک جمله !!!!پ.ن:روزنامه جام جم نوشت : لیلا داری اشتباه می کنی !!!!!   :)***


و خواهران منصوریان که به تازگی بعد از نقره مسابقات اسیایی توی مصاحبه ای گفتند که سال ها پیش الهام چرخنده نامی بود و وعده ی


100 میلیون تومان پول و ماشین و خانه و وسوسه شدن ما در ازای گذاشتن چادر :)


از همان سال ها که الهام چرخنده پای چادر را وسط کشید برایم همیشه جای سوال بود !


قایم شدن یا پناه اوردن؟!


سوالی که هیچ وقت جرئت پاسخ دادن آن را به خودم ندادم ! فقط همیشه و هنوز کنجکاوم راجع به قصد اصلی این جلسات و چادر و ...!


پای سیاست یک عده در میان بود یا او خود به تنهایی بار این قضیه را به دوش می کشید ؟!


این ها قطعا جواب دادنش امکان پذیر نیست.


اما طرح سوال تا دلتان بخواهد مجاز است و مجاز است و مجاز :))


بازهم کاری به صحبت های چرخنده بعد از این مصاحبه ندارم :/ و ایه قران و دوری از قضاوت !!!


ولی سوال سوال سوال...


چادر در این کشور اسلامی انقدر باید حقیر شود که با پول بکنیم سر یک ورزشکار که بعد ها بگوید علاوه بر پول لباس یک پول چادر هم به


خرجمان اضافه شد ؟!


و رسوایی و رسوایی و رسوایی ...!


و سوال هایی که همچنان زنگ می زنند و فقط میشود طرحشان کرد...!


تعجب کرد...افسوس خورد و گاه خندید...!


جواب دادنشان میشود قضاوت لابد :)


بحث آنجاها که برسد خیلی ها آیات قران را حفظ اند و این زیادی  خوب است انگار :))